Connect with us

Hi, what are you looking for?

Op-Ed

To Digong from other Davaoeños: Help LGBT Filipinos gain civil rights

United Lesbians of Davao: “Our hope that you help push for LGBT civil rights is simple, but we are aware that this also poses a big challenge to you considering you also have to consider its implications vis-a-vis the changes to the nation. Nonetheless, allow us the liberty to hope; to dream; to long; to wish that you may grant this long desired freedom alang kanamong mga LGBT.”

Mainit nga pagbati kanimo, kasamang tatay Digong,

Una sa tanan, mapasalamaton kami sa Ginoo nga ikaw ang nagmadaugon. Mapasalamaton kami tungod kay kami mga buhing saksi sa mga kabag-ohan nga imong gidala sa atong dakbayan sa Davao. Isa usab kami sa naapektohan sa striktong disiplina nga imong gipatagamtam sa Davao. Disiplina nga pait man sa sinugdan apan nakahatag ug mas daghang kaayuhan kanamong tanan. Mao nga malipayon kaming ikaw ang midaug kay imo ng mapakaylap sa tibuok Pilipinas and disiplina ug kalinaw.

Taas among panglantaw nga ikaw na gayud ang gitakna nga maoy mupabag-o sa dagan sa pang gobyerno niining atong nasud. Galaum kami nga pinaagi kanimo, we, the Filipino people, will become great again (as individuals and as a nation).

Sayud kami nga dako kaayo imong giatubang nga tahas isip pangulo aning atong nasud ug kahibalo mi nga daghang mga butang ang kinahanglan nimo pagasugdan. Salig mi nga sama sa atong dakbayan sa Davao masiguro nga dili na gayud kami (LGBT) madiscriminate sa maski asa nga lakang sa adlaw adlaw namong panginabuhi niining atong nasud.

Buot lamang kami muhangyo tatay Digong, nga unta imong tan awon, istudyuhan ug hinaut pa unta ipatuman nga kaming LGBT makatagamtam sa civil union. Tungod kay kini isa sa mga butang nga wala pa gayud matagaan ug pagsabot ug pag uyon sa maski kinsa nga nahimong Presidente sa nasud. Wala kami nangayo nga kami pagakaslon sa simbahan tungod kay ginarespeto namo ang mga religious beliefs and practices. Apan, buot unta namo nga maabot ang adlaw nga pwede na namo ibutang sa beneficiary sa SSS, GSIS, PhilHealth ang mga pares sa kinabuhi. Hinaut unta among matagamtaman ang possibleng mga katungod sa legal nga mag-asawa.

Simple nga paghandum lamang kini apan nasayud kami (LGBT) nga usa kini ka dakong hagit alang kanimo labina kay gikinahanglan nimo ikonsidera ang mga implikasyon ani nga kabag-ohan sa atong nasud. Nonetheless, allow us the liberty to hope; to dream; to long; to wish that you may grant this long desired freedom alang kanamong mga LGBT.

Padayon kami nga magpaluyo kanimo tatay Digong. Salamat sa paghatag ug paglaum kanamo.

Gikan sa United Lesbians of Davao

Advertisement. Scroll to continue reading.

PHOTOS TAKEN DURING THE DAVAO CITY PRIDE, COURTESY OF THE UNITED LESBIANS OF DAVAO
Davao Pride 2016-2
Davao Pride 2016-7
Davao Pride 2016-6
Davao Pride 2016-5
Davao Pride 2016-4
Davao Pride 2016-3
Davao Pride 2016-1

Advertisement
Advertisement

Like Us On Facebook

YOU MAY ALSO LIKE

NEWSMAKERS

A growing number of young people are identifying as part of the LGBTQ+ community, and many are challenging binaries in gender and sexual identity...

#KaraniwangLGBT

Meet Leigh F. Capule, a project manager at HSBC, who helped found HSBC Pride + Ally Network in GSC Philippines. "I truly believe that...

NEWSMAKERS

In a statement approved by Pope Francis, the Vatican referred to homosexuality as a "choice", suggested it is sinful and said it "cannot be...

#KaraniwangLGBT

With separated parents, #bisexual Minjun Jay Sawan from #Cotabato City didn't grow with a (traditional) family... until a #gay man adopted him. Now finishing...

Advertisement