Connect with us

Op-Ed

Pagkakataong Magkaroon ng Magandang Kinabukasan

Letter to President-elect Benigno Aquino III, from the Society of Transsexual Women of the Philippines.

Published

on

By Society of Transsexual Women of the Philippines

Mahal naming Pangulong Noynoy Aquino,

Ang mga salita ninyo noong nakaraang State Of the Nations Address (SONA): ‘Dadagdagan ko ang kakayahan ng aking kapwa’—magbubunga po ito, at ang lahat ay magkakaroon ng pagkakataon, kaming mga Transpinay ay nagkaroon ng pag-asa na meron kaming lider na kakalinga sa mga naaapi, at naniniwala na sa pagtatanggol at paglilinang ng kanilang kakayahan, magkakaroon tayo ng pagkakataong magkaroon ng magandang hinaharap.

Ang Society of Transsexual Women of the Philippines (STRAP) ay grupo ng mga Transpinay na kumakalinga sa isa’t isa para bigyang suporta ang matatag na paghubog ng isang marangal na tao. Araw-araw , kami ay sumusuong sa pang-aapi at baluktot na pag-iisip ng ating pamayaanan na nakakaapekto sa aming pamumuhay, trabaho, pamilya at higit sa lahat sa sikolohikal na kondisyon. Kami ay patuloy na lumalaban at umaasa na makamit ang buhay na may kalidad, para kami ay maging mabuti at produktibong mamamayan ng Pilipinas. Kami ay nananalangin na sa tulong ng mga taong naniniwala sa pantay na karapatang pantao, kaming mga Transpinay at makakaahon sa pagkalugmok ng aming sitwasyon.

Ang mga puntong ito ay ilan lamang sa mga ipinaglalaban namin na sana ay matugunan ng mga taong kasama namin sa paglaban para sa pantay na karapatang pantao:

 1. Suporta sa pagpasa ng Anti-Discrimination Act at Gender Recognition Law
 2. Paghihimok na magkaroon ng kulturang rumirespeto sa pantay ng karapatang pantao
 3. Pagiging bukas ng mga batas at mga polisiya ng Pilipinas, alinsunod sa mga kaganapan sa pandaigidigang batas patungkol sa “Public Sector Equality Duties.”

Siguro isa sa mga bagay na mahihiling namin na mangyari sa bansa natin bago manlang kami pumanaw sa mundong ito ay makita na may pag-asa pa ang susunod na hinerasyon na magkaroon ng patas at marangal na tsansa sa buhay. Ito ay ang pagkakaroon ng batas na magtatanggol sa amin at sa mga batang haharap pa ng mga hamon ng pang-aapi. Ang HB00956 o “Anti-Discrimination Act” ay batas na makapagpabago hindi lamang ng aming mga buhay kundi isang pag-asa na may magandang buhay iba pa naming mga kapatid.

READ:  3 HIV-related questions (plus sub-questions) to ask re the PhilHealth scam

Narito ang detalye ng HB00956 o “Anti-Discrimination Act”:

Session No.: 14-1RS-006
Significance: N
Date Filed: 2007-07-10
Full Title: AN ACT PROHIBITING DISCRIMINATION ON THE BASIS OF SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY AND PROVIDING PENALTIES THEREFOR
Short Title: “Anti-Discrimination Act”
Principal Author: HONTIVEROS-BARAQUEL, ANA THERESIA “RISA”
Date Read: 2007-08-01
Primary Referral: HUMAN RIGHTS
Bill Status: Pending with the Committee on HUMAN RIGHTS since 2007-08-01
*Source: House of Representatives. House Bills and Resolutions Online Query

Isa pang batas na may markang iiwan sa pagkakaroon naming ng kalidad na pamumuhay ay ang pagkakaroon ng Gender Recognition Law na magbibigay sa aming mga Transpinay at kapatid na Transpinoy ng legal na pagkilala bilang kasapi ng kasarian na naaayon sa aming gender (babae o lalake) at magkarron ng pagkilala nito sa aming mga birth certificate , at paggamit ng gender na ito lahat ng aspetong legal, kasama na ang kasal. Ang mga aplikante ng batas ay magpresenta ng kanilang mga patunay ng kanilang gender (mula sa pang-araw-araw na buhay hanggang sa mental na aspeto) at mabibigyan sila ng Gender Recognition Certificate. Pagkatapos ng dalawang taong pamumuhay sa tamang gender at kahit na walang Sexual Reassignment Surgery (SRS), ang Gender Recognition Register ay magbibigay ng panibangong birth certificate na magtatalaga ng tamang at bagong pangalan at sex.

Ang Gender Recognition Law ay nagsimula bilang tugon ng European Courts sa Human Rights. Ang batas na ito ay naipasa na at pinangungunahan ng mga bansang tulad Inglatera, Aleman, Holandiya, at Espanya na ang bansang sumakop at naghubog ng kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Mahalaga na malaman natin itong mga Pilipino na ang mga paniniwalang iniukit sa ating kamalayan ng banyagang mananakop, ay patuloy natin pinanghahawan samantalang sila sa kabilang dako ng mundo ay umuusad na sa moderno at makataong paniniwala. Kailangan ng Pilipinas ito upang hindi pauurong an gating pagharap sa mundo. Tulad ng ating mananakop, kelangan na kinikilala din natin ang pagrespeto sa karapatang pantao ng mga naiiba. Ito ang magbubukas sa atin ng pagtanggap ng pagkakaiba ng bawat isa sa Pilipinas at pagbigas respeto at suporta sa ating pagkakaiba. Kasabay n gating paglaban sa kahirapan, tayo ay dapat lumaban din sa kamangmangan at kawalan ng respeto sa karapatang pantao.

READ:  Getting Married, Finding Home, and Becoming a Free Spirit

Kami din ay naniniwala na ang bansang Pilipinas ay may pag-asa pang bumangon hindi lamang sa pagkalugmok sa kahirapan, kundi sa pagkalugmok din sa paurong na pag-iisip. Bilang henerasyong katuparan ng mga pangarap ni Gat Jose Rizal, tayo ay may moral na obligasyon din na iangat ang susunod na henerasyon. Isa na siguro sa magandang pamana na pwede nating simulan ngayon ay ang pagmulat sa kaisapan ng mga Pilipino sa importansya ng pagrespeto ng karapatang pantao.

Ang paghuhulma sa isipan ay pwede magsimula sa eskuwelahan kung saan pwedeng magkaroon ng curriculum o tungkol sa Karapatang pantao. Bilang halimbawa, dapat magkaroon ng dibersidad at walang halong diskriminasyon sa pagtanggap, pagtatalaga at pagpipili ng trabaho sa gobyerno. Higit sa lahat, dapat ang karapatang pantao ay pangunahing konsiderasyon sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga batas.

Bilang kasapi ng United Nations, ang Pilipinas ay dapat mulat at nakikibahagi sa mga kaganapan sa ibang bansa, lalong lalo na sa usapin ng karapatang pantao. Maraming mga bansa ngayon ay naisulong na ang Public Equality Duties, o ang obligasyon ng publiko na kilalanin at itaguyod ang pagkakapantay-pantay sa Lahi, Relihiyon, Kapansanan, at Kasarian. Halimbawa lamang ay ang mga legislasyong ito ng bansang Inglatera.

Para maging kongkreto ang mga Public Equality Duties, pwedeng magkaroon ng “LGBT arm” o sangay para sa Lesbiyana, Bakla, Bayseksuwal at mga Transpinay ang Commission on Human Rights (CHR). Sana magkaroon din ng bukas at patas na paghatol sa mga kasong nasasangkot ang myembro ng LGBT, tulad ng kaso ni Mely Silverio na kung saan nagkaroon ng pagsupil ng “freedom of expression and free development of personality”.

READ:  BlueBall: The dance party you have always imagined

Ang pangkasalukuyang Supreme Court Chief Justice Corona ang naghatol nito. Sana ay magkaroon ng pagsusuri sa kaniyang mga desisyon ayon sa pagrespeto ng karapatang pantao.

Sana dumating ang panahon na kami ay malayang makakapamuhay at harapin ang pang-araw araw na hamon ng buhay na walang pagsusupil sa aming karapatan. Ninanais naming na lahat ng establisimento at pampublikong lugar ay malaya kaming tatanggapin and papapasukin. Sana wala ng maulit pang kaso ng kay Bebe Gandanghari na hindi pinapasok sa Aruba Bar dahil sa Cross-Dressing Policy o ang pagbabawal sa mga empleyado ng Makati City hall na magpahaba ng buhok at pagdadamit babae noong taong 2002. Sana wala na at kung meron man, patuloy naming lalabanan ito para maitaguyod ang aming “freedom of expression and free development of personality”.

Ang mga ito ang aming mga hiling, mga hinaing, ang aming mga pangarap. Bilang mga pribadong indibiduwal, pwede na sana kaming manahimik at tanggapin nalang ang panghahamak ng lipunan, pero kami ay narito at naglaan ng panahon na isulat at umaasang maiparating sa mga taong may posisyon at kapangyarihan gawing makabuluhan ang aming mga mithiin. Kami ay kaisa ninyo at naniniwala din na “Ang pagtanaw sa interes ng nakakarami, ang pagkapit sa prinsipyo; at ang pagiging tapat sa sinumpaan nating tungkulin bilang lingkod-bayan. Ito po ang tuwid na daan. “

Kasama niyo po sa tuwid na daan,

The Society of Transsexual Women of the Philippines
www.tsphilippines.com
strapmanila@gmail.com

LIFESTYLE & CULTURE

It’s 2020, time to teach teens ‘safe’ sexting

This is not about encouraging sexting behaviors, any more than sex education is about encouraging teens to have sex. It simply recognizes the reality that young people are sexually curious, and some will experiment with various behaviors with or without informed guidance, and sexting is no exception.

Published

on

Photo by Cristofer Jeschke from Unsplash.com

Preaching sexual abstinence to youth was popular for a number of decades, but research repeatedly found that such educational messages fell short in their intended goals. Simply telling youth not to have sex failed to delay the initiation of sex, prevent pregnancies, or stop the spread of sexually-transmitted diseases. Since the advent of photo- and video-sharing via phones, children have received similar fear-based messages to discourage sexting – the sending or receiving of sexually explicit or sexually suggestive images (photos or video) usually via mobile devices. Unfortunately, messages of sexting abstinence don’t seem to be reducing the prevalence of adolescents sharing nudes.

Consequently, in a new paper published in the Journal of Adolescent Health, researchers from Florida Atlantic University and the University of Wisconsin-Eau Claire, say that it is time to teach youth “safe” sexting.

“The truth is that adolescents have always experimented with their sexuality, and some are now doing so via sexting,” said Sameer Hinduja, Ph.D., co-author and a professor in the School of Criminology and Criminal Justice within FAU’s College for Design and Social Inquiry, and co-director of the Cyberbullying Research Center. “We need to move beyond abstinence-only, fear-based sexting education or, worse yet, no education at all. Instead, we should give students the knowledge they need to make informed decisions when being intimate with others, something even they acknowledge is needed.”

Hinduja and co-author Justin Patchin, Ph.D., a professor of criminal justice at the University of Wisconsin-Eau Claire and co-director of the Cyberbullying Research Center, acknowledge that although participating in sexting is never 100 percent “safe” (just like engaging in sex), empowering youth with strategies to reduce possible resultant harm seems prudent.

READ:  Shiela Sanchez: ‘Hold on to love’

Hinduja and Patchin collected (unpublished) data in April 2019 from a national sample of nearly 5,000 youth between the ages of 12 and 17, and found that 14 percent had sent and 23 percent had received sexually explicit images. These figures represent an increase of 13 percent for sending and 22 percent for receiving from what they previously found in 2016.

The authors do want youth to understand that those who sext open themselves up to possible significant and long-term consequences, such as humiliation, extortion, victimization, school sanction, reputational damage, and even criminal charges. But they also want youth who are going to do it anyway to exercise wisdom and discretion to prevent avoidable fallout.

“This is not about encouraging sexting behaviors, any more than sex education is about encouraging teens to have sex,” said Hinduja. “It simply recognizes the reality that young people are sexually curious, and some will experiment with various behaviors with or without informed guidance, and sexting is no exception.”

Simply telling youth not to have sex failed to delay the initiation of sex, prevent pregnancies, or stop the spread of sexually-transmitted diseases.
Photo by Jack Sharp from Unsplash.com

Hinduja and Patchin provide suggested themes encapsulated in 10 specific, actionable messages that adults can share with adolescents in certain formal or informal contexts after weighing their developmental and sexual maturity.

 1. If someone sends you a sext, do not send it to — or show — anyone else. This could be considered nonconsensual sharing of pornography, and there are laws prohibiting it and which outline serious penalties (especially if the image portrays a minor).
 2. If you send someone a sext, make sure you know and fully trust them. “Catfishing”– where someone sets up a fictitious profile or pretends to be someone else to lure you into a fraudulent romantic relationship (and, often, to send sexts) — happens more often than you think. You can, of course, never really know if they will share it with others or post it online, but do not send photos or video to people you do not know well.
 3. Do not send images to someone who you are not certain would like to see it (make sure you receive textual consent that they are interested). Sending unsolicited explicit images to others could also lead to criminal charges.
 4. Consider boudoir pictures. Boudoir is a genre of photography that involves suggestion rather than explicitness. Instead of nudes, send photos that strategically cover the most private of private parts. They can still be intimate and flirty but lack the obvious nudity that could get you in trouble.
 5. Never include your face. Of course, this is so that images are not immediately identifiable as yours but also because certain social media sites have sophisticated facial recognition algorithms that automatically tag you in any pictures you would want to stay private.
 6. Make sure the images do not include tattoos, birthmarks, scars, or other features that could connect them to you. In addition, remove all jewelry before sharing. Also, consider your surroundings. Bedroom pictures could, for example, include wall art or furniture that others recognize.
 7. Turn your device’s location services off for all of your social media apps, make sure your photos are not automatically tagged with your location or username, and delete any meta-data digitally attached to the image.
 8. If you are being pressured or threatened to send nude photos, collect evidence when possible. Having digital evidence (such as screenshots of text messages) of any maliciousness or threats of sextortion will help law enforcement in their investigation and prosecution (if necessary) and social media sites in their flagging and deletion of accounts.
 9. Use apps that provide the capability for sent images to be automatically and securely deleted after a certain amount of time. You can never guarantee that a screenshot was not taken, nor that another device was not used to capture the image without you being notified, but using specialized apps can decrease the chance of distribution.
 10. Be sure to promptly delete any explicit photos or videos from your device. This applies to images you take of yourself and images received from someone else. Having images stored on your device increases the likelihood that someone — a parent, the police, a hacker — will find them. Possessing nude images of minors may have criminal implications. In 2015, for example, a North Carolina teen was charged with possessing child pornography, although the image on his phone was of himself.
READ:  Iloilo City to hold its 1st Pride on June 25

Continue Reading

Literary Pieces

Posteng Bato

Elmo Ellezo writes about the apathy of those who have more in life, even if – by choosing to lend a hand – they can help effect changes in other people’s lives.

Published

on

Ni Elmo Ellezo

May mga taong umangat lang sa buhay,
parang naging katulad ng bahay na bato ang puso.
Kasing tigas at wala ng pakiramdam sa iba.

Parang bato,
posteng bato na naghihiwalay sa kanilang sa sarili
sa reyalidad ng malawak na mundo.
Bingi sa mga ingay sa labas.
Binulag ng mga bakod at posteng bato,
ayaw tumanaw sa kabilang bahagi ng mundo.

Gwardyado, akala moy kaaway ang mundo,
Ayaw makibahagi oh umambag sa mga walang laman ang kaldero
Ayaw makipagkapwa tao.
Naka-kandado pati ang kanilang mga puso.

Tanging paraan na silay mamulat ay delubyo.
Kapag tinumbahan na ng mga posteng bato.
Kapag binaha na katulad ng mga nakatira sa estero.
Kapag nagutom, namatayan na katulad ng mga ordinaryong tao.

Anong klaseng mundo ang nililikha nitong mga posteng bato.
Mga kaaway ang mahihirap at walang tiwala sa kapwa tao.
Makasariling pag uugali at walang pakialam sa mundo.

Sana maibalik ang aking pagkabata.
Walang mga poste at bakod na naghihiwalay sa sinasabi kong kapwa.
Kung saan ang daigdig ay pinagsasaluhan ng lahat.
May pagkakaugnay ugnay, tiwala at pakikipag kapwa.

Munti kong panalangin ay mawasak ang mga posteng bato.
Mga posteng batong isinasara ng bakal at mga kandado.
Mga posteng batong nagpapamanhid sa kalagayan ng dumadaing na mundo.
Ang posteng batong naglilikha ng taong bato ang puso.

Continue Reading

Op-Ed

Being LGBTQ+ means nothing

Being unaware of and deviant from what that community is intentionally fighting for clearly does not make us a part of it. We have to realize that our identity does not really matter as much as what we actually say, do or stand for.

Published

on

Photo by Sharon McCutcheon from Unsplash.com

We’ve heard it all before — a woman who still espouses misogyny, Filipinos who can be insulting towards their own skin color, a devout Christian who has little knowledge about the Bible and the history of Christianity, a gay person who is against the rights of other LGBTQ+ folks. These seemingly self-contradictories show that our identity is nothing but superficiality.

Our identity does not hold the substance of what we’re all about.

Having a certain identity does not follow that we know all there is to understand about it.

More importantly, it does not immediately give us the authority or credibility to speak on behalf of a larger group we supposedly belong to. Otherwise, we only cause much harm and misinformation.

What does a community mean? Fumbling through the dictionary, we would find similar definitions that basically sum up as “a group of people sharing a commonality of interests, attitudes, characteristics, values, goals – even history – and living in a particular location or within a greater area”. Applying this to the so-called LGBTQ+ community, since LGBTQ+ persons obviously do not live in the same quarters or have exactly the same lived experiences (hence the need for the acronym with a plus sign), we need to take only the spirit of the word — that is, a community is a social state of more than skin-deep commonality.

People who label themselves as LGBTQ’s do not see the whole picture if they go against equality and the principle that human rights must be bestowed to all regardless of gender, sexual orientation, race, nationality, physical appearance and so forth. Such people who proclaim they are “part of the LGBTQ+ community but…” are merely disruptive tumors. They are not part of the community but only a part of the problem, which is compounded by ignorance, indifference, hate and discrimination.

READ:  Hate doesn’t pay as Nike drops Manny Pacquiao

So before we open our mouths and ascribe to some sort of community or identity, let’s be truly certain first that we know what it’s all about. Being unaware of and deviant from what that community is intentionally fighting for clearly does not make us a part of it. We have to realize that our identity does not really matter as much as what we actually say, do or stand for.

Continue Reading

Literary Pieces

Babae. Lesbiyana.

“Babae po ako. Ngunit babae rin ang gusto ko. Pang-lalake man ang kilos at anyo. Sa babae pa rin naman ako nagbabanyo.”

Published

on

Photo by Chris Johnson from Unsplash.com

By Chris Salvatierra

Pilit kong iniisip
Kung inisip ko at pinilit
Kung nagbago ba ang ihip
Ng hangin noong ako’y isang paslit

Ang paghanga sa kapwa babae
Ang kilos, lakad at pananalita
Na animo’y lalake
Na nagsimula noong ako’y bata

Tinanong ako kung ako ba’y humanga
Sa mga guwapo at pogi
At ang sagot ko’y oo nga
Pagtangi ay sa babae lagi

Ni minsa’y hindi kinilig
Kahit na noong panahong
Maliit pa ang mga bisig
Suot ay bestida at hindi lontang maong

Matagal na proseso
Matagal na nilihim
Hindi umasenso
Dahil sa sariling paninimdim

Hanggang ako’y namulat
At seryosong nagkagusto
At sinimulang isulat
Nilahad, ipinusta pati pamato

Wala naman kasing nagturo
Naramdaman na lang
Tapos para akong tuliro
Noong ako’y pitong taong gulang

Kaibigan ko siya
Sa ikalawang baitang
Kapag kasama’y masaya
Kapag naka-akbay ay lutang

Marami nang napusuan
Panahon na ang lumipas
Gusto’y babae pa rin naman
Sa pagkatorpe’y walang kupas

Madalas sakin ay tinatanong
Kahit hanggang opisina
Siguro sila’y hilong talilong
Kung Ma’am o Sir ang itatawag twina

Babae po ako
Ngunit babae rin ang gusto ko
Pang-lalake man ang kilos at anyo
Sa babae pa rin naman ako nagbabanyo

Lesbiyana kung ako’y tawagin
Tomboy sa kanto namin
Ate sa kapatid ko
Tita sa mga pamangkin ko

Eto ang aking SOGIE
Lesbiyana – Sexual Orientation
Babae – Gender Identity
Butch/masculine – Gender Expression

Hindi napipilit ang puso
Kusang tumitibok sa ritmo
Hindi ito parang damit na nakiki-uso
Hindi sinisino kahit amo

Masarap sanang maging malaya magmahal
Malaya sa mga matang mapanghusga
Malimit pang nasasabihan ng hangal
Madalas pang tumanggap ng pang-aalipusta

Pantay-pantay na karapatan
Dinggin sana ang aming hiling
Hindi espesyal ang aming panawagan
Sugat ng diskriminasyo’y laging nasasaling

Lungkot ay aking ramdam
Kapag hindi niyo maintidihan
Sana hindi niyo maranasan
Ang araw-araw naming pinagdadaanan

Kapag maganda o guwapo sa paningin
Sayang ang palaging sinasabi sa amin
Pero bakit sayang ang sasabihin?
Ano bang nasayang sa amin?

Isa po akong babae
Mahigit apat na pung taong gulang na
Mukha lang pong lalake
Isa pong lesbiyana

Continue Reading

Op-Ed

Salvation our God is extending

“With a SOGIE Law enforced, the sensibilities of some (they cannot claim to represent the majority) will be offended as has happened in legislation on women’s rights. But the tradeoff will be LGBTQ+ individuals participating more meaningfully in national development. The Philippines would foster a culture of nonviolence, and I think God would be smiling down on us.”

Published

on

By Koko Alviar

The SOGIE Equality Bill is not against religious freedom. If anything, it will help us recapture the diversity of beliefs in our country.

I am Vaughn Alviar, from the Iglesia Filipina Independiente, a liberational Church that has interpreted Scripture in light of facts and God’s commissioning for charity and liberation. The Church coopted me some time in 2015 to help the Supreme Council of Bishops articulate a statement that wanted to affirm LGBTIQ+ individuals, “Our Common Humanity, Our Shared Dignity.” It was approved in February 7, 2017.

Incidentally, I am a homosexual cisgender male son of a heterosexual cisgender male priest. I say these belatedly because they have never negatively affected my craft as a writer and my practice as a good Christian, although I will not deny knowledge of my SOGIE has affected the perception of what I am capable of doing.

I am more than my SOGIE; in fact we in the LGBTQ+ community are all more than our SOGIE. Unfortunately, people have seen the physical manifestations of it and felt they could see right through us, judge and discriminate us. My classmates from Day Care in Sanchez Mira, Cagayan, to university in Baguio City had always criticized my being effeminate and emotional, my not being manly. Despite all these, I had the will power to prove my value in my communities and circles. I can’t say the same for many others, whose chances were impaired by abuses far worse than I’ve experienced and who didn’t belong to families that earned well enough to send them to good schools or who disowned them – sometimes because of the faith they profess.

Being LGBTQ+ is a choice, we are told. But, given all the disadvantages laid out before us (per the United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, LGBTQ+ people experience more poverty, hunger, joblessness and depression than our heterosexual, cisgender counterparts), what would we benefit from choosing to be minoritized? Having to prove we are good, capable and beneficial workers, or hiding how we express ourselves to conform with straight environments, these are definitely burdens. Our siblings in the faith have claimed that the law sees us equally, but our lived experiences and jurisprudence claim we are not. Thus, vulnerable sectors need the State to help us claim equity, aid us in reminding everyone that we are human too, and enable us to fight back when our rights are abused.

It has also been claimed that a law protecting LGBTQ+ persons against discrimination would negate Christians’ freedom of religion. It is a preposterous claim that insults the very spirit of “freedom of religion”: that individuals will not be force-fed belief systems; and that we are all free to hold beliefs – or not – and to conduct ourselves accordingly, except when we harm others. If anything, many people, driven by their “Christian” beliefs, harmed LGBTIQ+ individuals without provocation.

READ:  Tracing Mar Roxas’ flip-flopping on LGBT issues

While they lift from the Bible, the holy book cannot be seen as a definitive guide to what must be social convention. It has, in fact, been used to stall important laws to end slavery, and to uphold the rights of persons with disability and women.

For example:

I permit no woman to teach or have authority over men; she is to keep silent.” (Timothy 2:11)

Whosoever … hath any blemish, let him not approach to offer the bread of his God. For whatsoever man he be that hath a blemish, he shall not approach: a blind man, or a lame, or he that hath a flat nose, or anything superfluous, Or a man that is brokenfooted, or brokenhanded, Or crookback, or a dwarf, or that hath a blemish in his eye, or be scurvy, or scabbed, or hath his stones broken … He shall not go in unto the vail, nor come nigh unto the altar, because he hath a blemish; that he profane not my sanctuaries.” (Leviticus 21:17-23)

Slaves, obey your earthly masters with deep respect and fear. Serve them sincerely as you would serve Christ.” (Ephesians 6:5)

With verses inapplicable in our time, how do we know for sure that verses chastising LGBTIQ+ individuals should still apply? In the laws enacted for women, children, senior citizens, persons with disability, among others, the justification was unequal treatment on the ground, in real life, despite the Constitutional guarantee of equality that our other siblings cite. The drawback was sensibilities getting hurt; the reward has been greater empowerment and participation in society for those sectors. We need our guarantee, too.

Another case in point: If two people are equally passionate about Bible-based beliefs, do we have objective criteria to judge which person is more righteous?

Here is an example: A cisgender man has been a top employee for years. He is the breadwinner for his family, encouraged by 1 Timothy 5:8: “But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.” One day, he comes out as homosexual and discloses he has a boyfriend. The heterosexual cisgender owner, who comes from a conservative background, fires the person, because of Romans 1:26-27: “Because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another.”

“We believe that the best way to fulfill our duty to establish heaven on earth is the full realization of human rights for all – and LGBTQ+ rights are human rights.”

Who’s to say that the business owner holds the right understanding of faith? What if the homosexual man goes to church more often? Doesn’t that make him better? The law must declare that productivity trumps sexual orientation.

READ:  Iloilo City to hold its 1st Pride on June 25

One thing I’ve observed among people of faith who decide not to support the SOGIE Bill is self-righteousness – a confidence that they are to be seen as authoritative, the voice of a majority. In doing so, they downplay other peoples’ faith, among these that which LGBTQ+ individuals have forged from their lived experiences of discrimination and resilience.

While some traditions will scoff at the justness of the ordained going to protests, the Aglipayan faith believes it is a legitimate expression of Christian witness. We believe that the best way to fulfill our duty to establish heaven on earth is the full realization of human rights for all – and LGBTQ+ rights are human rights. Thus, the crusade for equality on the basis of SOGIE falls within our fight for equity, along with our advocacy for peace talks, economic equity, genuine land reform and more.

Another Christian community is the Metropolitan Community Church, which has a presence in the Philippines. It casts more importance on love, genuine relationships and nondiscrimination than on punishment and fear. Many of their members are victims of SOGIE-based discrimination even in their own Christian homes, or are people living with HIV who have the added burden of stigma. One member told me that her family attends a Church that has a ministry helping LGBTQ+ individuals possessed by the devil – she worships with her family in the morning, is occasionally prayed for; she worships at MCC in the afternoon, is welcomed fully as a gender-nonconforming woman. There has to be a policy to guard LGBTQ+ lives against torturous conversion rituals if and when they occur. The SOGIE Bill has that.

The above instances illustrate that a single religion on its own has variations and pluralities. But, if regardless of this, lawmakers side with the more conservative Christian belief that tends to put LGBTQ+ lives in the way of harm and indignity, what compels the State other than to reward the conservatives and, thus, violate the Church-State separation?

As faithful Christians, too, we stand on the passage of the SOGIE Law because we believe God wants us to exist in a community of love, and because it will permeate our lives beyond Church. “We love the sinner not the sin,” some anti-SOGIE Christians say, in an attempt to deem the law irrelevant. If we do love the sinner, however, shouldn’t we recognize the person of that sinner who has the secular, universal right to a job, education and healthcare, among others. None of these are about “the homosexual act.”

READ:  Adjusting ARV intake according to time zones

It is a shame that some religious have led crusades based on falsehoods: from alleging we do not need the SOGIE Equality Bill because the law already pronounces equality; to criticizing our advocacy as an issue of restrooms and third spaces only; to misleading people that the SOGIE Equality Bill will allow same-sex marriage; to stretching religious freedom – weaponizing it to homogenize the nation when the measure actually protects diversity.

The “definition of terms” in the proposed bills says that bad behavior – discrimination, stigma, hate crime and marginalization – will warrant punishment. Some religious are worried that LGBTIQ+ individuals will be empowered to file cases of discrimination simply because we “felt discriminated.” But suing should be within our rights as citizens, and with wisdom the courts should be able to decide which ones are nuisance and which ones bear sense.

In IFI, the statement has affirmed and validated the faithfulness of LGBTQ+ members, some of whom serve as ordained ministers. Through it, the faithful have been oriented on SOGIE and SOGIE-based discrimination; began to openly discuss sexuality, mental health and sexual harassment; and revisited the situation of women as part of the greater gender minority in a patriarchal society. We are now more equipped to counsel LGBTQ+ individuals and people living with HIV. The Church became more inclusive.

At the end of “Our Common Humanity, Our Shared Dignity,” the SCB stated a hope that our small act could spark bigger changes leading to greater inclusion for outcasts. The more accepting parents, you will note, express worry for their LGBTQ+ children based not on the worldview of conservative Churches but on the question: “How will you be in this world that is harsh on LGBTQ+ individuals?”

While some LGBTQ+ people are born to parents who are unequipped and would abandon their children, some are born to parents who are ready to understand and nurture them, and would worry that the world at large is not hospitable. Let’s lessen the legitimate fears by enacting a safeguard.

While the SOGIE Bill languishes, men could be raping homosexual and bisexual women to “convert them,” gay guys could be looking for their next boxing match or Miss Gay (for visibility and extra income), brilliant transgender individuals could be flying out to find career advancement elsewhere.

With the SOGIE Law enforced, the sensibilities of some (they cannot claim to represent the majority) will be offended as has happened in legislation on women’s rights, but the tradeoff will be LGBTQ+ individuals participating more meaningfully in national development. With the SOGIE Law, there will be no special LGBT bonuses or leaves, just jobs and schools and communities that value us as humans, and that hone and harness our skills as citizens.

The Philippines would foster a culture of nonviolence, and I think God would be smiling down on us.

On social media, there’s a viral post saying SOGIE means “Satanic Organization of Godless people who are Inspired of Evil”, which is so grammatically wrong. To me, it means “Salvation Our God Is Extending” – and I should enjoy a Constitutional guarantee to claim you can’t tell me I’m wrong. That is freedom of religion for you.

Continue Reading

Op-Ed

‘Members of LGBTQIA community should be afforded the same protection that others enjoy’

An open letter to Bro. Eddie Villanueva, now a politician, who continues to claim he supports equality but is fighting against the protection of LGBTQIA people from discrimination.

Published

on

Photo by Harry Quan from Unsplash.com

Sir, I am Posit Bo, a proud member of the LGBTQIA+ and PLHIV community in the Philippines. I was once a follower of your faith; I am still a believer of the Almighty God but no longer of your faith.

This letter is made as rebuttal of your privilege speech against the SOGIE Equality Bill. This is not intended to convince you and your group to vote for the proposed law; but rather, a letter that aims to see a future where there can be mutual respect.

You raised two constitutionally supported arguments against the SOGIE Equality Bill, to wit: (a) it imperils academic freedom, and (b) it endangers freedom of speech and religion.

I) ON ACADEMIC FREEDOM

You cited Article XIV, Section 5, par (2), of the 1987 Constitution, which states that: “Academic freedom shall be enjoyed in all institutions of higher learning.” This provision’s meaning can be viewed from two perspectives, namely: (a) Freedom of a Faculty member, and (b) Freedom of an academic institution of higher learning.

Certainly, faculty members have the freedom to discuss subjects with the responsibility not to discuss matters not related to the subject matter and with respect to the opinions of others. In the same manner, the academic institutions per se are given the freedom to decide what is the best manner to attain its aims and objectives.

You seem to fear that religious academic institutions being compelled to accept LGBTQIA+ students or employees, against the institution’s dogma on gender.

Under Section 5(c) of Senate Bill 159, it has two portions, to wit: (a) it declares discriminatory when educational or training institution refuses admission by reason of SOGIE, and (b) the right of educational and training institutions in determining qualifications for admission shall be duly upheld.

It is clear under the second portion of the aforementioned provision that religious institution’s right to determine qualification for admission shall be duly upheld. Compulsion to admit against dogma on gender by religious institutions cannot be feared when in the Bill itself it is protected, not to mention, in our very own Constitution as you cited, Sir.

READ:  Hate doesn’t pay as Nike drops Manny Pacquiao

The bill cannot obviously be made to circumvent the Constitutional guarantees as it echoes the very essence of this Constitution that is – Equality. Moreover, I would like to believe that in proposing this law, the case of Ateneo de Manila v. Capulong, was taken into consideration, wherein the Court beautifully fleshed out the concept of academic freedom. The Court held that: “Academic institutions are free to determine for itself on academic grounds who may teach, what may be taught, how it shall be taught, and who may be admitted to study.”  The Court further held in Isabelo Jr. v. Perpetual Help College of Rizal that: a school of higher learning has the discretion to admit or not to admit students. The Court further stated that: Admission is not a right but merely a privilege.

No, Sir. Religious academic institutions cannot be compelled to admit LGBTQIA+ students or employees. As these juridical entities are protected under our Constitution based on the very law you cited. But the likes of KJ T. Lorenzana and the students of Bulacan State University are not protected against discrimination based on SOGIE in a secular educational institution; no, they are not protected for this particular kind of discrimination, not even by the Constitution. While sectarian institutions enjoy protection under our Constitution, what about the protection of the LGBTQIA+ students and employees who have been and still are being discriminated in secular educational institutions.

“The SOGIE Equality Bill cannot obviously be made to circumvent the Constitutional guarantees as it echoes the very essence of this Constitution that is – Equality.”

The LGBTQIA+ community, more than the letters, consists of individuals, of humans who should be afforded an equivalent amount of reasonable protection that you enjoy in professing your religious beliefs, protection against any form of discrimination without engendering violation of constitutional guarantees.

II) ON FREEDOM OF RELIGION

There are three principal parts of the Constitutional provision for Religious freedom under Article III, Section 5 of the 1987 Constitution.

First, the NON-ESTABLISHMENT Clause: No law shall be made respecting the establishment, or prohibiting the free exercise thereof.

The SOGIE Equality Bill does not establish LGBTQIA+ community as a religion, neither does SOGIE Awareness prohibit the free exercise of any religion, including yours. Hence, the proposed law does not violate the non-establishment clause.

READ:  Tracing Mar Roxas’ flip-flopping on LGBT issues

Second, the FREE EXERCISE Clause: The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed.

The SOGIE Equality Bill is in fact adherent to religious sensitivities that despite of it being both a secular and social legislation, the proponents had the basic human decency to hear sectarian opinion on issues of a marginalized community on account of being exposed to daily discrimination of all forms.

There are two aspects of religious freedom, which are as follows: (a) Freedom to believe; and (b) freedom to act on one’s belief. The freedom to believe is absolute but the freedom to act on one’s belief is not absolute. The freedom to act may be regulated if its actualization clashes with accepted norms of social behavior and established order of decency.

Therefore, you can absolutely believe that being an LGBTQIA+ is a sin in view of your religion as a part of your freedom. But to act upon it by spreading or imposing such belief upon nonbelievers or believers of a different sect may be regulated.

Status quo dictates that freedom to exercise can be regulated; unfortunately, even if it could be regulated, Christians have continuously condemned this community. Our community has been continuously ridiculed for no reason, discriminated for being diverse, and hated for merely loving; we, suffer all these, based on your religious beliefs. While we suffer, you continuously enjoy being guarded by your religious freedom.

This is the saddest part of our reality: Family and friends who exercises christian faith act upon their religious belief on gender through: sharing hate messages; treating us indifferently; laughing at our struggles; and being considered as an abomination. While you are guarded by your religious freedom, why does it have to be at our expense? When you speak of equality it must be uttered in fairness to everyone and not at the expense of others.

The SOGIE Equality Bill does not force upon people to become a member of the LGBTQIA+ community neither does it influence people to change dogma on gender; but this merely seeks to spread awareness and understanding of an existing community, which should neither be treated differently but your fair equal.

READ:  Getting Married, Finding Home, and Becoming a Free Spirit

Lastly, Sir, finally now that you are elected, as a member of the House of Representatives of the 18th Congress, I would like to congratulate you. You are indeed an inspiration to the LGBTQIA+ community, just like you did, no matter how long and how many failed attempts there may be, we will never say it’s over ‘til it is done.

In James Imbong etc. v. Hon. Paquito Ochoa, Jr. et al., the court held that: the state cannot meddle in the internal affairs of the church. On the other hand, the church cannot impose its beliefs and convictions on the state and the rest of the citizenry. It cannot demand that the nation follow its beliefs, even if it sincerely believes that they are good for the country.

Sir, there would be no confusion even if you both act for both the state and the church by simply applying the time-honored State policy under Article II Section 6 of the 1987 Constitution, that the separation of church and state shall be inviolable. Inside your church, you are your peoples Pastor. You don’t preach to them matters of legislation; but instead your bible. While in the House of Representatives, you are to act as a legislator not as a Pastor. Sir, in your privilege speech you interjected a biblical passage. I would like to humbly remind you that you now belong in a Secular institution. Inside the very ‘august chamber’ to where you belong, are muslims; agnostic;  and heck may be even atheist congress(wo)man, who are being alienated by your interjection. Sir, you do not merely answer to your representation but to the entire secular electorate.

“Our community has been continuously ridiculed for no reason, discriminated for being diverse, and hated for merely loving; we, suffer all these, based on your religious beliefs. While we suffer, you continuously enjoy being guarded by your religious freedom.”

I could not still imagine a day where we can live harmoniously even in diversity, when there’s no willingness to reach a compromise, taking into consideration: fairness and respect for everyone regardless of gender, age, race, ethnicity, color or religion. Religious freedom is a fundamental right under our constitution, it will forever be guarded and no legislation can circumvent this constitutional guarantee. You have exemplified in your privilege speech, that in the exercise of your religious freedom, there can be three options: (a) purvey discrimination based on scriptures; (b) exhaust available laws without state intervention in protecting a minority and marginalized group; and (c) when there is no law available, blame it on our SOGIE.

It was once said that we cannot normalize the culture of LGBTQIA+ despite its historical precedent being a cultural norm pre-colonial year of the Philippines; therefore, this being the case, incidents of discrimination by reason of SOGIE in the workplace and educational institutions may rise in the absence of any law that prohibits it. This is the very reason why an anti-discrimination policy should be enacted not by reason of entitlement but by reason of being exposed in an everyday struggle to surpass all forms of SOGIE-related discrimination.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Facebook

Most Popular